Nazwa Firmy:

Osoba upoważniona do zawierania umów (imię i nazwisko):

Adres:

Telefon:

e-mail:

Nip:


Potwierdzam, iż zapoznałem się z regulaminem zamieszczania spotów reklamowych. Niniejszym akceptuję warunki w nim zawarte i potwierdzam zakup
PAKIETU STANDARD w cenie 99,00 zł + VAT
 


Regulamin

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w celu podpisania umowy emisji, przygotowanej zgodnie z podanymi powyżej danymi. Ustali warunki produkcji materiału przeznaczonego do emisji lub odbierze Państwa spot reklamowy.